PleinGoed Zierikzee

Beleef hoe doorleefd, dit eiland
Beleef hoe doorleefd, dit eiland

Een “Pop-up” zomerproject

Van 21 mei tot en met 31 augustus 2015 is het plein rondom de Dikke Toren in Zierikzee een indrukwekkende ruimte. De indrukken worden gewekt om de rijkdommen van Schouwen- Duiveland te beleven. Hier worden bezoekers oog voor wat onder water blijft of leeg lijkt gegeven. Door middel van duurzaam vervaardigde uitnodigingen om voor even deel uit te maken van wat hier leeft. Bezoekers zoeken naar verbanden, raken geïnspireerd om verder te kijken, om opnieuw deel te worden van deze ruimte. Een speelse manier om meer te weten komen over het Zeeuwse leven, waar de mensen van Zeeland trots op zijn.

PleinGoed is ontstaan uit liefde voor de stad Zierikzee en haar verborgen schoonheden. Die schoonheden verdienen andere aandacht, te beginnen met het Kerkplein. Die ruimte leek vooral leeg, het plein nauwelijks benut en mensen liepen er vooral omheen.
PleinGoed is een verbindend project. Het verbindt inwoners en bezoekers met het verhaal van dit plein, met nieuwe mogelijkheden van deze ruimte. Bovendien prikkelt het tot samenwerking: allerlei groepen en organisaties nodigen in samenspel uit om opnieuw te kijken. Nieuwe objecten maken het aloude zichtbaar. De basis voor de objecten is gerecycled en gedoneerd materiaal. Alle objecten zijn van pallets gemaakt. Na afloop wordt alles weer afgebroken, teruggegeven of gedoneerd aan derden. Beleef de monumenten, proef van natuur, cultuur en kunst. Extra aandacht gaat uit naar de opening van het eerste WK onderwaterfotografie in Nederland, over de schoonheden van het Zeeuwse leven onder water. Daarnaast introduceren verschillende Zeeuwse ondernemers hun eigen Zeeuws verhaal via de objecten van PleinGoed.

Zie www.pleingoed.nl voor alle nieuws en activiteiten of volg PleinGoed op facebook.

E-nergieke Dorpshuizen

Artikel-PZC-141024
Artikel-PZC-141024

Bottom-up initiatief voor een duurzaam Schouwen-Duiveland

Een plan in wording om de dorpshuizen van Schouwen-Duiveland duurzaam met elkaar te verbinden. Partners gezocht om deze droom te verwezenlijken.

Bel voor meer informatie naar Reggy Hulsken: 06-14493356.

> Link naar deelname Platform31

> link naar artikel

Dorpshuis Noordwelle

verbinding in vogelvlucht
verbinding in vogelvlucht

Flexibele herbestemming

In antwoord op de vraag van woningcorporatie Zeeuwland en Stichting Obase heeft IDNA een ontwerp en groeiconcept voorgesteld waarin de school en het dorpshuis van Noordwelle geïntegreerd worden in een herbestemming van afzonderlijk vastgoed. Het resultaat is een gezamenlijk, flexibel en multifunctionele huisvesting die bestand is tegen een veranderlijke vraag. In de optimalisatie van de huisvesting heeft IDNA gebruikt gemaakt van het concept casa 3.0 van het mede door hen ontwikkelde concept Cascameleon.

Octocare Zierikzee

Octocare woonzorgboerderij
Octocare woonzorgboerderij

Herbestemming woonzorgboerderij

Voor Octocare maakte IDNA een haalbaarheidsstudie voor de huisvesting van een woonzorgfunctie als herbestemming van een karaktervolle boerderij in Zierikzee.
De haalbaarheidsstudie heeft zich allereerst gericht op vertaling van de visie van Octocare op een programma geprojecteerd op de mogelijke locatie. Naast het programma richtte IDNA niet alleen de aandacht op de vertaling naar het ensemble van stallen en het woongebouw maar is tevens de omgeving en het landschap ingezet en vormgegeven om een antwoord te geven op de vraag van haalbaarheid.
Behalve deze onderzoeks en ontwerpopgave heeft IDNA tevens een exploitatieberekening gemaakt om investering en ‘opbrengst’ inzichtelijk te maken.

Helaas hebben de bezuinigingen van Rutte II op de geestelijke gezondheidszorg een streep door deze plannen getrokken waardoor de cliënten van Octocare geen gebruik kunnen maken noch profijt zullen hebben van dit ambitieuze doch haalbare plan van herbestemming.

website Octocare

Conceptontwikkeling Cascameleon

Cascameleon
Cascameleon

Bouwen voor verandering

Cascameleon® is een Design&Build-concept dat een integraal antwoord biedt op de groeiende vraag naar flexibiliteit en duurzaamheid in de vastgoedmarkt. Cascameleon heeft drie scenario’s die het mogelijk maken bestaande of nieuwe panden eenvoudig aan te passen aan een nieuwe functie.
Ook is er veel aandacht voor de architectonische toekomstwaarde van een gebouw en wordt er bij voorkeur gebruik gemaakt van innovatieve en recyclebare materialen en technieken. Cascameleon ontvouwt zo een wereld van toekomstgerichte mogelijkheden.
De driedelige serie flexibele-bouwconcepten is in een nauwe samenwerking met diverse specialistische bedrijven tot stand gekomen.

Download persbericht | pdf

Website Cascameleon

Ontwerpatelier Laag Water

Levenslooplijn
Levenslooplijn

IDNA doet mee aan een van de drie ontwerpateliers Laag Water. Een initiatief van CBK Zeeland, Het Zeeuwse Gezicht en BNA Kring Zeeland. De ruimtelijke ordening in tijden van krimp. Centraal in hun jaarprogramma staat dat er een andere praktijk noodzakelijk is en gezocht moet worden naar nieuwe wegen. Lees verder…

Zilte biet of beter van niet?

Paneel op de route
Paneel op de route

Beeldende kunstroute over vruchtbare grond

De Giro d`Italia en Tour de France voeren dit jaar over Schouwen-Duiveland. Agrarisch Schouwen-Duiveland wil in het kader van deze twee grote fietsevenementen het eiland en haar vruchtbare grond op een eigen wijze tonen. Meer dan twintig kunstenaars, fotografen, architecten, dichters en plannenmakers uit de streek geven op grote panelen langs deze 34 kilometer lange kunstfietsroute hun kijk op het begrip ‘vruchtbaar’. Wat bloeit er nog meer op vruchtbare bodem? En hoe ziet een boerderij er over honderd jaar uit?
Op het paneel van IDNA “Zilte biet of beter van niet?” geeft zij haar visie op de toekomst van Agrarisch Schouwen-Duiveland in de vorm van de vruchtbare getijdenteelt.

Zie ook: VVV Zeeland

Lees verder…

Cultureel entree Zierikzee – Centree

Nieuwe Kerk verlicht tijdens presentatie
Nieuwe Kerk verlicht tijdens presentatie

IDNA heeft meegewerkt aan initiatief van o.a. woningbouwvereniging Zeeuwland en Zeelandia om plein te transformeren tot ‘cultuurplein’. Het plein waaraan voornamelijk functies liggen die het culturele leven van Zierikzee en Schouwen-Duiveland tonen en onderling versterken.
De monumentale pleinfuncties betreffen: de Nieuwe Kerk (podium/evenementenhal), De Weverij (Filmhuis/podium), De Driehoek (bedrijfsverzamelgebouw artistieke beroepen), Het Kinderweeshuis (beeldentuin), Dikke Toren (VVV/kleinschalige podia).
IDNA heeft de ruimtelijke kwaliteiten i.c.m. het gebruik voor Centree-uitvoeringen voor zowel eenmalig als voor structureel gebruik in kaart gebracht en geoptimaliseerd.

st. Lievens Monstertoren Zierikzee

De st. Lievens Monster Toren in Zierikzee is het hoogste en meest herkenbare monument van Schouwen-Duiveland.
De toren is echter meestal gesloten. Op beperkte momenten is het mogelijk de toren te bezichtigen en via een honderdtal treden naar het uitzichtpunt te klimmen.
Het VVV huist heden ten dage in de toren waar het interieur sleets en onder de (uitnodigende/toeristische) maat is. Dit bijzondere monument, dat in het bezit is van de Rijksgebouwendienst, verdient beter.
IDNA heeft daarom een plan ontwikkeld voor upgrade van de toren in de vorm van een groeiplan. Hierbij is het VVV tevens als toekomstige gebruiker gepositioneerd aangezien deze de partij is die informatie over het eiland en de aanwezige monumenten verschaft. De gemeente bleek enthousiast en de Rijksgebouwendienst, wakkergeschut, heeft het plan verder opgepakt. Door financiële druk heeft er echter geen vervolg plaats gevonden.

Door de op handen zijnde afstoot van monumenten in Rijksbezit, waaronder de toren, is er weer opening en kansen voor het VVV en de gemeente wanneer zij het eigendom van van de st. Lievens Monstertoren zouden overnemen.

IDNA maakt zich sterk voor een vervolg.

Paviljoen In-Sight-Out

overall plan
overall plan

Architectuurfolly schept bewust toekomst

Heijplaat 2005. Voor outsiders een wooneiland in een zee van havens, voor het kritisch oog een bewonderenswaardig gespannen evenwicht tussen het ideale wonen [tuinstad] en de dreigende turbulentie van wereldhavenactiviteiten. De insiders van de dorpse stadswijk weten wel beter; zij genieten simpelweg van hun tuinen in een oase van wonen omgeven door werk op een steenworp afstand.

Met een indrukwekkende stalen schaarconstructie wordt letterlijk een huid opgespannen om een bestaande boom op het plantsoen in hartje Heijplaat. Deze tijdelijke huid symboliseert de flinterdunne scheiding van de meest uiteenlopende tegenstrijdigheden; tussen natuur en industrie, tussen pittoresk wonen en onmetelijke havenlandschappen, tussen genot en prestatie, tussen rust en actie, tussen zacht en hard en tussen warm en koud. Op de binnenkant van de opgespannen folie staan de toekomstplannen voor de omgeving. De boom geeft de inhoud van de plannen karakter met een dak van loof. Het is ontmoetingspunt waar toekomst en verleden elkaar kruisen.