Rijksmonument Vlissingen

Appartement met 'skybox'
Appartement met 'skybox'

Het rijksmonument aan de Walstraat 84 in Vlissingen wordt momenteel gerenoveerd en verbouwd naar twee eigentijdse appartementen op de verdiepingen. Het pand dateert uit de 18e eeuw en bezit de nog weinig zichtbare vlechtingen in het metselwerk van de zijtopgevels. Ook de afgeronde lijstramen in de voorgevel en de kroonlijst spreken tot de verbeelding van haar verleden.

IDNA heeft het pand opnieuw op de kaart gezet door op zorgvuldige wijze de verdiepingen te voorzien van twee compacte appartementen. Zowel aan de voor- als de achterzijde worden de kwaliteiten volledig benut: wonen aan een winkelstraat en aan de achterzijde een riant dakterras met prachtig uitzicht op het achterliggende Scheldekwartier-terrein.

De winkelruimte op de begane grond wordt volledig opgeknapt, zodat het weer aan de huidige eisen voldoet en zal (voorlopig) casco worden aangeboden. Het gehele monumentale pand is energetisch geoptimaliseerd met respect voor en behoud van haar historische stijlkenmerken.

Oplevering staat gepland medio oktober 2016.

Bent u geïnteresseerd in de huur van winkel en/of appartement? Neem dan contact op met de Stichting Moerman Vlissingen, via: info@smpv.nl

Warande Schiedam

Definitief ontwerp
Definitief ontwerp

Herbestemming van een schoolgebouw

Onlangs is de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de herbestemming van een voormalig schoolgebouw aan de Warande in Schiedam. IDNA zorgde voor het ontwerp in opdracht van De Maese woningen BV.

In het ontwerp voor 3 woningen is het karakter van het schoolgebouw, waaronder de grote hoge klaslokalen en het imposante hoofdtrappenhuis, behouden gebleven. De zolder is ingezet als ruimtelijke beleving van de ruime lichte woningen.
Uitbreiding van het woonoppervlak bevindt zich aan de achterzijde waar de woningen, naast een eigentijdse aanbouw, tevens beschikken over een riante tuin met carport.

Het karakter van het gevelbeeld is gerespecteerd, waarbij enkel de nieuwe entrees en achterbouw eigentijds zijn vormgegeven. De materialisatie bestaat in hoofdlijnen uit verticale houten delen die variëren in breedte. Deze materialisatie van de gevel loopt tevens door in de perceelscheidingen en bergingen en carport waarmee de ingrepen duidelijk afleesbaar zijn.
Binnenkort zal worden gestart met de verbouw van het complex.

 

E-nergieke Dorpshuizen

Artikel-PZC-141024
Artikel-PZC-141024

Bottom-up initiatief voor een duurzaam Schouwen-Duiveland

Een plan in wording om de dorpshuizen van Schouwen-Duiveland duurzaam met elkaar te verbinden. Partners gezocht om deze droom te verwezenlijken.

Bel voor meer informatie naar Reggy Hulsken: 06-14493356.

> Link naar deelname Platform31

> link naar artikel

Entree Euromast Rotterdam

aanzicht nieuwe balie
aanzicht nieuwe balie

De bezoekers aan de Euromast zullen vanaf heden ontvangen worden in een vernieuwde entreehal die IDNA heeft ontworpen. De oude entree kon al een tijdje de grote bezoekersstroom bij tijd en wijle niet goed verwerken waardoor opstoppingen en onoverzichtelijke situaties ontstonden. Deze verrommeling werd nog eens versterkt door de slingerende begeleiding door de souvenirwinkel. IDNA maakte een analyse van de situatie en het monument en adviseerde met behulp van verschillende modellen een afgewogen nieuwe inrichting die meer toekomstbestendig is. In nauw overleg met de directie en de werknemers ontwierp IDNA een nieuwe balie waar de gasten ontvangen kunnen worden maar waar ook op rustige momenten aan gewerkt kan worden. Alex Neves (lid van IDNA) was parttime werkzaam bij de Euromast en kon derhalve met betrekking tot het functioneren van het zenuwcentrum van de Euromast perfect de puntjes op I zetten.

Dorpshuis Noordwelle

verbinding in vogelvlucht
verbinding in vogelvlucht

Flexibele herbestemming

In antwoord op de vraag van woningcorporatie Zeeuwland en Stichting Obase heeft IDNA een ontwerp en groeiconcept voorgesteld waarin de school en het dorpshuis van Noordwelle geïntegreerd worden in een herbestemming van afzonderlijk vastgoed. Het resultaat is een gezamenlijk, flexibel en multifunctionele huisvesting die bestand is tegen een veranderlijke vraag. In de optimalisatie van de huisvesting heeft IDNA gebruikt gemaakt van het concept casa 3.0 van het mede door hen ontwikkelde concept Cascameleon.

Interieur Servorg

IDNA heeft het interieur van het nieuwe kantoor van Servorg ontworpen.
Door het verwijderen van een aantal binnenwanden is het weidse uitzicht op meerdere plaatsen te ervaren en is de relatie tussen de werkplekken geoptimaliseerd. Het warme grijs op de wanden van de kern brengt samenhang in de bestaande afwerkingen en legt de nadruk op het uitzicht. Een sterke verbetering van de ruimtelijke beleving.
Door de efficiënte ontwerpingrepen en het gebruik van de bestaande meubels is de herinrichting gefaseerd uit te voeren en zijn de investeringskosten laag gehouden.

Renovatie haventoiletgebouwen Schouwen-Duiveland

Met man en macht wordt er momenteel gewerkt aan de renovatie van de gemeentelijke haventoiletgebouwen op 4 locaties op Schouwen-Duiveland. IDNA heeft hiervoor de bouwvoorbereidingen verzorgd.

De voorziening in Zierikzee zal het eerst worden opgeleverd op 31 mei a.s.

 

Octocare Zierikzee

Octocare woonzorgboerderij
Octocare woonzorgboerderij

Herbestemming woonzorgboerderij

Voor Octocare maakte IDNA een haalbaarheidsstudie voor de huisvesting van een woonzorgfunctie als herbestemming van een karaktervolle boerderij in Zierikzee.
De haalbaarheidsstudie heeft zich allereerst gericht op vertaling van de visie van Octocare op een programma geprojecteerd op de mogelijke locatie. Naast het programma richtte IDNA niet alleen de aandacht op de vertaling naar het ensemble van stallen en het woongebouw maar is tevens de omgeving en het landschap ingezet en vormgegeven om een antwoord te geven op de vraag van haalbaarheid.
Behalve deze onderzoeks en ontwerpopgave heeft IDNA tevens een exploitatieberekening gemaakt om investering en ‘opbrengst’ inzichtelijk te maken.

Helaas hebben de bezuinigingen van Rutte II op de geestelijke gezondheidszorg een streep door deze plannen getrokken waardoor de cliënten van Octocare geen gebruik kunnen maken noch profijt zullen hebben van dit ambitieuze doch haalbare plan van herbestemming.

website Octocare

Conceptontwikkeling Cascameleon

Cascameleon
Cascameleon

Bouwen voor verandering

Cascameleon® is een Design&Build-concept dat een integraal antwoord biedt op de groeiende vraag naar flexibiliteit en duurzaamheid in de vastgoedmarkt. Cascameleon heeft drie scenario’s die het mogelijk maken bestaande of nieuwe panden eenvoudig aan te passen aan een nieuwe functie.
Ook is er veel aandacht voor de architectonische toekomstwaarde van een gebouw en wordt er bij voorkeur gebruik gemaakt van innovatieve en recyclebare materialen en technieken. Cascameleon ontvouwt zo een wereld van toekomstgerichte mogelijkheden.
De driedelige serie flexibele-bouwconcepten is in een nauwe samenwerking met diverse specialistische bedrijven tot stand gekomen.

Download persbericht | pdf

Website Cascameleon

Cultureel entree Zierikzee – Centree

Nieuwe Kerk verlicht tijdens presentatie
Nieuwe Kerk verlicht tijdens presentatie

IDNA heeft meegewerkt aan initiatief van o.a. woningbouwvereniging Zeeuwland en Zeelandia om plein te transformeren tot ‘cultuurplein’. Het plein waaraan voornamelijk functies liggen die het culturele leven van Zierikzee en Schouwen-Duiveland tonen en onderling versterken.
De monumentale pleinfuncties betreffen: de Nieuwe Kerk (podium/evenementenhal), De Weverij (Filmhuis/podium), De Driehoek (bedrijfsverzamelgebouw artistieke beroepen), Het Kinderweeshuis (beeldentuin), Dikke Toren (VVV/kleinschalige podia).
IDNA heeft de ruimtelijke kwaliteiten i.c.m. het gebruik voor Centree-uitvoeringen voor zowel eenmalig als voor structureel gebruik in kaart gebracht en geoptimaliseerd.