Rijksmonument Vlissingen

Appartement met 'skybox'
Appartement met 'skybox'

Het rijksmonument aan de Walstraat 84 in Vlissingen wordt momenteel gerenoveerd en verbouwd naar twee eigentijdse appartementen op de verdiepingen. Het pand dateert uit de 18e eeuw en bezit de nog weinig zichtbare vlechtingen in het metselwerk van de zijtopgevels. Ook de afgeronde lijstramen in de voorgevel en de kroonlijst spreken tot de verbeelding van haar verleden.

IDNA heeft het pand opnieuw op de kaart gezet door op zorgvuldige wijze de verdiepingen te voorzien van twee compacte appartementen. Zowel aan de voor- als de achterzijde worden de kwaliteiten volledig benut: wonen aan een winkelstraat en aan de achterzijde een riant dakterras met prachtig uitzicht op het achterliggende Scheldekwartier-terrein.

De winkelruimte op de begane grond wordt volledig opgeknapt, zodat het weer aan de huidige eisen voldoet en zal (voorlopig) casco worden aangeboden. Het gehele monumentale pand is energetisch geoptimaliseerd met respect voor en behoud van haar historische stijlkenmerken.

Oplevering staat gepland medio oktober 2016.

Bent u geïnteresseerd in de huur van winkel en/of appartement? Neem dan contact op met de Stichting Moerman Vlissingen, via: info@smpv.nl

Warande Schiedam

Definitief ontwerp
Definitief ontwerp

Herbestemming van een schoolgebouw

Onlangs is de omgevingsvergunning goedgekeurd voor de herbestemming van een voormalig schoolgebouw aan de Warande in Schiedam. IDNA zorgde voor het ontwerp in opdracht van De Maese woningen BV.

In het ontwerp voor 3 woningen is het karakter van het schoolgebouw, waaronder de grote hoge klaslokalen en het imposante hoofdtrappenhuis, behouden gebleven. De zolder is ingezet als ruimtelijke beleving van de ruime lichte woningen.
Uitbreiding van het woonoppervlak bevindt zich aan de achterzijde waar de woningen, naast een eigentijdse aanbouw, tevens beschikken over een riante tuin met carport.

Het karakter van het gevelbeeld is gerespecteerd, waarbij enkel de nieuwe entrees en achterbouw eigentijds zijn vormgegeven. De materialisatie bestaat in hoofdlijnen uit verticale houten delen die variëren in breedte. Deze materialisatie van de gevel loopt tevens door in de perceelscheidingen en bergingen en carport waarmee de ingrepen duidelijk afleesbaar zijn.
Binnenkort zal worden gestart met de verbouw van het complex.

 

Octocare Zierikzee

Octocare woonzorgboerderij
Octocare woonzorgboerderij

Herbestemming woonzorgboerderij

Voor Octocare maakte IDNA een haalbaarheidsstudie voor de huisvesting van een woonzorgfunctie als herbestemming van een karaktervolle boerderij in Zierikzee.
De haalbaarheidsstudie heeft zich allereerst gericht op vertaling van de visie van Octocare op een programma geprojecteerd op de mogelijke locatie. Naast het programma richtte IDNA niet alleen de aandacht op de vertaling naar het ensemble van stallen en het woongebouw maar is tevens de omgeving en het landschap ingezet en vormgegeven om een antwoord te geven op de vraag van haalbaarheid.
Behalve deze onderzoeks en ontwerpopgave heeft IDNA tevens een exploitatieberekening gemaakt om investering en ‘opbrengst’ inzichtelijk te maken.

Helaas hebben de bezuinigingen van Rutte II op de geestelijke gezondheidszorg een streep door deze plannen getrokken waardoor de cliënten van Octocare geen gebruik kunnen maken noch profijt zullen hebben van dit ambitieuze doch haalbare plan van herbestemming.

website Octocare

Newtonblok Leerpark

Impressie Leerpark
Impressie Leerpark

IDNA heeft geparticipeerd in de architectonische vertaling, de inpassing en verschijningsvorm van het complex dat door Inbo Eindhoven is ontworpen. IDNA realiseerde hierbinnen onder meer het Newtonblok, binnen het masterplan van West 8. Deze inspirerende samenwerking heeft gezorgd voor een afwisselend gevelbeeld met meerdere handschriften binnen één hoofdgedachte.
Het Newtonblok, dat op de hoek gelegen is, biedt ruimte aan een Leerwerk bedrijf op de begane grond met woningen op de boven gelegen verdiepingen. De open hoeken van de woningen bieden een prachtig uitzicht op de omgeving. De gevel is opgebouwd uit metselwerk vlakken in een geelgroen gevlamde steen.

www.leerpark.nl
www.inbo.com

Zie ook: persbericht

Conceptontwikkeling Cascameleon

Cascameleon
Cascameleon

Bouwen voor verandering

Cascameleon® is een Design&Build-concept dat een integraal antwoord biedt op de groeiende vraag naar flexibiliteit en duurzaamheid in de vastgoedmarkt. Cascameleon heeft drie scenario’s die het mogelijk maken bestaande of nieuwe panden eenvoudig aan te passen aan een nieuwe functie.
Ook is er veel aandacht voor de architectonische toekomstwaarde van een gebouw en wordt er bij voorkeur gebruik gemaakt van innovatieve en recyclebare materialen en technieken. Cascameleon ontvouwt zo een wereld van toekomstgerichte mogelijkheden.
De driedelige serie flexibele-bouwconcepten is in een nauwe samenwerking met diverse specialistische bedrijven tot stand gekomen.

Download persbericht | pdf

Website Cascameleon

Herontwikkeling Lange Delft Middelburg

Doorsnede woningen
Doorsnede woningen

De leegstaande bovenverdiepingen aan de hoofdwinkelstraat van Middelburg zijn omgebouwd tot 4 luxe, en door IDNA compleet ingerichte huurappartementen. Lees verder…

Appartementencomplex de CruX

Gevel naar de woonwijk
Gevel naar de woonwijk

De CruX staat op een punt waar de nieuwe singel tussen ‘De Groene Velden’, ‘De IJsbaanstrip’ en de dijk langs het Merwedekanaal elkaar denkbeeldig kruizen. Dit woongebouw bindt deze stedenbouwkundige en landschappelijke elementen. In het samengestelde volume, de gevelafwerking en het interieur worden de richting van singel en dijk voelbaar!